» چه نوع فایل هایی رو بفروشیم

چه نوع فایل هایی را نمی توانم به فروش برسانم؟

چه نوع فایل هایی را نمی توانم به فروش برسانم؟ فایل های زیر مورد تایید قرار نخواهند گرفت: فایل اموزش هک و نفوذ و ...